Over Yoga


Yoga algemeen

Yoga komt uit het Sanskriet van het woord “yuj”. Het betekent verbinden, in evenwicht brengen, een éénheid vormen.
In de yoga is er veel aandacht voor de adem als schakel tussen lichaam en geest. Zowel de fysieke, gevoelsmatige als spirituele dimensie komen bij de meeste yogavormen aan bod.
Elke yogavorm werkt met asana’s d.i. lichaamsoefeningen.

Hatha Yoga

In de hatha yoga worden bewust de tegenstellingen in de mens in balans gebracht. Het woord hatha staat voor ha= zon en tha=maan. Hatha yoga verbindt tijdens de oefeningen met bewuste aandacht deze tegendelen met elkaar zoals de uitademing met de inademing, bewegingen links met het lichaam ook rechts met het lichaam. Na elke oefening is er rust voor navoelen. Verbinding van de tegendelen geeft fysiek en gevoelsmatig harmonie.
KlankschalenHatha yoga  bestaat uit 8 treden, waarvan de grondleggers Hiranyagarbha en Kapila zijn. Het is door Patanjali op papier gezet:

yama’s        
niyama’s     
asana’s       
pranayama’ 
pratyahara   
dharana      
dhyana        
samadhi
= leefregels naar buitenwereld
= leefregels naar jezelf
= yogaoefeningen
= ademtechnieken
= terugtrekken van zintuigen
= concentratie
= meditatie
= verlichting

In de lessen staan vooral lichaamsoefeningen, adem, ontspanning, concentratie en goed omgaan met jezelf centraal.

Mindfullness en meditatie

Yoga beoefenen zonder mindfullness d.i. aanwezig zijn in het hier-en-nu is onmogelijk. In het beoefenen is volle aandacht nodig voor het uitvoeren van de oefeningen en het volgen van de les. Tijdens de oefeningen komen natuurlijk verschillende gedachten en gevoelens op. Dit neem je waar, accepteer je zonder oordeel van goed of slecht, alles is juist vanuit zijn ontstaansgrond. Door het te laten zijn lossen veel gedachten en gevoelens vanzelf op.

Meditatie beoefen je veelal in zithouding maar kan ook lopend worden gedaan. Bij zitten is een stabiele, rechte en makkelijke houding van belang. De adembeweging vanuit het bekken geeft innerlijke rust om je te kunnen concentreren. In de concentratie laat je over- gebleven gevoelens los en maak je jezelf verder vrij van gedachten. Door totale concentratie kom je in meditatie op bijvoorbeeld een mantra d.i. een herhalende klank of de adembeweging, een voorwerp, een begrip zoals mededogen.
In de lessen wordt aandacht aan meditatieve oefeningen gegeven om te komen tot diepere zelfkennis, diepe innerlijke stabiliteit en het besef dat er “meer is dan je ego”. Hoe je dit noemt is aan jezelf.

Doel yoga

  • souplesse van het lichaam
  • vitaliteit van het lichaam
  • harmonie tussen denken en voelen
  • harmonie tussen lichaam en geest
  • innerlijke rust
  • zelfkennis
  • bewuste positieve levenswijze
  • uiteindelijk samadhi d.i. éénwording met iets groters dan jezelf

 Als cursist ben je zelf degene die bepaalt welk doel je met de yoga wilt bereiken.